வெள்ளி, 29 ஜூலை, 2016

Tagged Under:

சுவெற்றா ஸ்ரீ கனகதுர்க்கா 7ஆம்நாள்வேட்டைத்திருவிழா29.07. 16(நிழல்பங்டகளைப்பார்க்க )

By: Unknown On: பிற்பகல் 4:01
 • Share The Gag
 • யேர்மன் சுவெற்றா ஸ்ரீ கனகதுர்க்கா ஆலய கொடியேற்றம் ஆரம்பமாகியுள்ளது ஸ்ரீ கனகதுர்க்கை அடியார்களே அகில உலகங்களையும் படைத்து காத்துநிற்கும் கனகதுர்க்கை அம்மன் 7ஆம்நாள்வேட்டைத்திருவிழா29.07. 16நடந்துள்ளது
  சிறப்பான ஏற்பாட்டில் நடைபெறுள்ள 7ஆம்நாள் வேட்டைத்திருவிழா நிறைந்த பக்தர்கள் கலந்து ஸ்ரீ கனகதுர்க்கை வேண்டி தங்கள் பக்திப்பரவசத்தால் கூடி நின்ற காட்சி
  அன்னையின் மனதைநெகுளவைத்திருக்கும் அந்த அளவுக்கு பக்கதர்கள் தரிசணம் கண்கெபள்ளாக் காட்சியாக இருந்தது
  அதன் சில நிழல்படங்களை இங்கே இணைக்கின்றோம்
  அனுதினம் பணிவேம்
  திருவடி தொழுதால்
  தீராத வினையும் தீரும்
  அன்னையின் பாதத்தில்
  பணிவதே எம்கடன் வாநீர் :


  நிழல்படங்கள் கருணாகரன்,

  தெய்வபக்தர் தம்பிநாதர்.
  புவனேந்திரன்.


  0 கருத்துகள்:

  கருத்துரையிடுக