ஞாயிறு, 26 ஜூன், 2016

Tagged Under:

கவிஞர். ஏரூர் கே. நெளஷாத் மனிதனின் எதிர்காலம்

By: Unknown On: பிற்பகல் 1:47
 • Share The Gag
 • இறைவன் அருவில்
  அற்புதம் தண்ணிர்
  இலவசம் என்பதை
  இடைக்கிடை எண்ணி
  இருப்பதை முழுவதும்
  இறைக்கிறான் மண்ணில்
  மகிமையை உணராது
  மடத்தனம் பண்ணி
  மனிதனின் எதிர்காலம்
  வேல் பாயும் புண்ணில் .....
  ஆக்கம் கவிஞர். ஏரூர் கே. நெளஷாத்

  0 கருத்துகள்:

  கருத்துரையிடுக